...

In de brief, gericht aan het ziekenhuismanagement, schrijft de bedrijfsarts de afgelopen maanden verschillende medewerkers op zijn spreekuur te hebben gehad, "die erg veel werkgerelateerde klachten ­ervaren vanwege de spanningen binnen deze afdeling". Volgens de Volkskrant spelen de verstoorde verhoudingen binnen de vakgroep reumatologie ten minste sinds 2016. Een van de drie reumatologen zit sinds mei dit jaar thuis. Het ziekenhuis kondigde daarop een patiëntenstop aan omdat de overgebleven reumatologen de patiëntenstroom niet alleen aankonden. Tegenover de Volkskrant sprak de bestuursvoorzitter van het Antonius Ziekenhuis aanvankelijk tegen dat er sprake is van een structureel probleem op de afdeling reumatologie. Volgens hem was er gewoon 'onvoldoende klik' tussen de twee reumatologen in de maatschap en hun nieuwe collega. Dat de twee een echtpaar zijn, deed er volgens hem niet toe.Nadat de redactie van de Volkskrant de bestuursvoorzitter confronteerde met de brief van de bedrijfsarts, erkende deze laatste dat er al langere tijd spanningen zijn op de afdeling. Zo dateert de eerste alarmerende brief van de bedrijfsarts volgens de krant van voor de aanstelling van de reumatoloog die nu thuiszit. Naast de reumatoloog heeft ondertussen ook een verpleegkundig reumaconsulent de dienst verlaten. Lange wachttijdenHet ziekenhuis heeft nu aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de oorzaak van problemen op de dienst reumatologie. Het verwijst nieuwe patiënten momenteel nog door naar andere ziekenhuizen, maar zegt in gesprek te zijn met omliggende zieken­huizen om bij te springen. Patiëntenorganisatie ReumaNederland uitte in die context al haar ongerustheid over de wachttijden voor reumatologie in Friesland. Geen enkele instelling voldoet er momenteel aan de wettelijke maximale wachttijd van vier weken, aldus de organisatie.