...

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte de resultaten van de peiling bekend op de tweede studiedag 'Q&S' van Icuro. Alle ziekenhuizen kregen de kans om gratis de uitgebreide vragenlijst aan hun patiënten voor te leggen, maar uiteindelijk namen 12 ziekenhuizen aan het initiatief deel.De Vlaamse Patiënten Peiling is een gevalideerd instrument en meetprotocol dat bestemd is voor patiënten van 18 jaar of ouder die minstens één nacht in een ziekenhuis werden opgenomen. Het bevat 28 items waarvan 5 door ziekenhuismedewerkers worden ingevuld en 23 door de patiënt zelf. We bundelen de belangrijkste resultaten:Positief ? 87% van de patiënten voelt zich klaar voor ontslag, 5% is daar niet van overtuigd. ? 85% vond dat hij voldoende informatie kreeg over de behandeling nà het ontslag, 4% vond dat niet. ? 81% vond dat de verwijzende arts voldoende informatie gaf over de voorbereiding op de ziekenhuisopname, 14% deelde die mening niet. ? 80% vond het verpleegkundig personeel vriendelijk en beleefd, tegenover 78% die vond dat ook artsen altijd vriendelijk en beleefd waren.Kan beter ? 74% van de patiënten stelde dat medewerkers van het ziekenhuis informatie gaven hoe de patiënt zich op de ziekenhuisopname moest voorbereiden, 17% kreeg die informatie van de medewerkers niet. ? 75% vond dat de medewerkers de privacy tijdens onderzoeken, behandeling en verzorging altijd respecteerden, 16% vond dat dat meestal gebeurde, 2% oordeelde dat de privacy soms of nooit werd gerespecteerd. ? 74% vond dat de privacy tijdens gesprekken altijd werd gerespecteerd, 18% dacht meestal.Moét beter ? 46% oordeelde dat de medewerkers gelijkaardige informatie gaven. Slechts 31% kon ervaren dat de medewerkers altijd dezelfde informatie gaven. ? 44% kreeg geen voorafgaandelijke informatie over de kosten van de opnamen in het ziekenhuis, 47% kreeg dat wel. ? Slechts 31% van de medewerkers stelde zich altijd met naam en functie voor. 26% deed dat meestal, maar 35% deed dat soms of zelfs nooit.Scores ziekenhuizen Alles bij elkaar scoren de ziekenhuizen op zich wel erg goed. Bijna de helft van de ondervraagden (49%) geeft een '9' of een '10' en 39% geeft een '8' of een '7'. Negen op de tien ondervraagden zal zijn ziekenhuis waarschijnlijk tot zeker aanbevelen bij familie en vrienden. Slechts 3% zeker niet.Ambities Het Vlaams Patiëntenplatform wil dit initiatief nog verder uitwerken en wil er ook de dagziekenhuizen en de Geestelijke Gezondheidzorg bij betrekken. Voor juli volgend jaar staat de indicator patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsites op het menu. Het Vlaams Patiëntenplatform streeft naar één centrale website waarop patiënten alle informatie over de kwaliteit van het zorgaanbod in de eigen regio kunnen bekijken.