...

Dat blijkt uit een online-enquête die in de Verenigde Staten is uitgevoerd bij 317 mannen en vrouwen van 50-69 jaar. (referentie: Wegwarth O et Gigerenzer G. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.10363)