...

Informatie over aankoop en gebruik van drugs kan vandaag de dag eenvoudig worden gevonden via internet. Fora en sociale netwerken zijn hiervoor veelgebruikte discussieruimtes, vooral onder jongeren. Het VAD vindt die open conversatie positief. "Helaas vind je er ook veel foute info, nepnieuws en propaganda." In het kader van Interreg -samenwerking tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen- loopt het project PARTY (Preventive Actions and Risk Reduction) met als één van de prioriteiten de aanwezigheid op sociale netwerken en fora. Zo kan men mensen die drugs gebruiken online bereiken, hen correct informeren en zo goed mogelijk adviseren. Om de doelgroep met aangepaste boodschappen te bereiken, wordt samengewerkt met het peer support project 'Safe 'n Sound'. Het gaat om vrijwilligers met ervaring en kennis over het uitgaansleven en drugs. Zij kunnen een vertrouwensband en een dialoog aangaan. Ze brengen de informatie correct over en zijn vertrouwd met communicatie via het internet. De 'peers' leggen laagdrempelig contact met de doelgroep. Vanwege het verbod op massa-evenementen concentreert het PARTY-project zich al enkele maanden op deze online taak. Zodra het weer kan, zal men echter opnieuw op het terrein mensen die drugs gebruiken in nachtclubs, feestavonden enz. ontmoeten.