...

Amerikaanse vorsers hebben de toxiciteit getest van verschillende stoffen die fungi afgeven in de lucht. Ze hebben fruitvliegjes (Drosophila) blootgesteld aan vijf verschillende stoffen. De meest toxische was octenol, een vluchtige stof die in de industrie wordt gebruikt om insecten aan te trekken en te vangen. Resultaat: de vliegjes die aan octenol werden blootgesteld, vertoonden motorische problemen en stierven vroegtijdig. Met genetische en biochemische technieken zijn de wetenschappers erin geslaagd om aan te tonen dat octenol de activiteit van bepaalde genen beïnvloedde. Bij dissectie van de hersenen van de vliegjes hebben ze een verlies van dopaminerge neuronen vastgesteld, waardoor de hoeveelheid dopamine 28% lager was. De auteurs van de studie willen nu nagaan vanaf welke dosis die schimmels toxisch zijn voor de mens en de ontwikkeling van ziekte van Parkinson in de hand werken. (referentie: PNAS, 11 november 2013, doi: 10.1073/pnas.1318830110)