...

De website van de Bvas brengt een stand van zaken. In oktober 2012 werd artikel 13 - reanimatie in uitvoering van het akkoord van 2009-2010 - vanaf 1 december gewijzigd. Daarbij werd dit artikel verdeeld in drie rubrieken: Rubriek A: Deze verstrekkingen kunnen worden aangerekend door geneesheren van verschillende specialiteiten, waaronder internisten, cardiologen, pneumologen, gastro-enterologen, reumatologen, pediaters, anesthesisten, chirurgen, neurochirurgen, orthopedische chirurgen, plastisch chirurgen, urologen, neurologen, geriaters, medisch oncologen, urgentisten en acutisten. Rubriek B: Deze rubriek wordt voorbehouden aan de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, tenzij dit anders wordt bepaald. Als overgangsmaatregel konden deze verstrekkingen tot 31 december nog worden aangerekend door alle geneesheren-specialisten uit de rubriek A. Rubriek C: De geneesheren-specialisten in de kindergeneeskunde houder van de bijzondere beroepstitel in de neonatologie kunnen de verstrekkingen in subrubriek C aanrekenen, tenzij dit anders wordt bepaald. Wegens de korte overgangsperiode van slechts één maand in rubriek B na de publicatie van deze nomenclatuurwijziging wachtten veel artsen werkzaam op de diensten intensieve zorg op een verlenging van deze overgangsmaatregel. Bij KB van 22 april 2013 (Belgisch Staatsblad 08/05/2013) wordt deze overgangsmaatregel eindelijk verlengd. De overgangsperiode is dus verlengd tot en met 31 december 2013. Deze wijziging treedt retroactief in werking vanaf 1 december 2012.