...

MoveUp is de eerste mobiele app in ons land die door het Riziv terugbetaald wordt - al is dat nog in een experimenteel stadium. Tot 30 september konden patiënten alleen het zorgtraject met de app krijgen door deelname aan de KCE-studie die het revalidatieproces met een een mobiele app moet evalueren. Vanaf 1 oktober wordt het zorgtraject ook opengesteld voor andere patiënten die een heup- of knieprothese ontvingen.Het zorgtraject (revalidatietraject) met opvolging door de app wordt voorgeschreven door de orthopedisch chirurg of de revalidatiearts. Maar het revalidatietraject wordt opgevolgd door een kinesitherapeut. Zowel het ziekenhuis als de kinesitherapeut moeten toetreden tot een overeenkomst met het Riziv om dit revalidatietraject te kunnen opstarten.De overeenkomst stelt drie forfaits vast voor het hele traject. Een eerste forfait dekt de anamnese en educatie door de kinesitherapeut in de fase vóór de ingreep, een tweede forfait moet de kosten dekken van de app, de wearable (armband) die de patiënt krijgt, en de tablet die hij ook in bruikleen krijgt. Het derde forfait dekt dan de eigenlijke opvolging op afstand van de patiënt met de app door de kinesitherapeut - met ook een vastgesteld minimumaantal fysieke sessies.De overeenkomst bepaalt dat het ziekenhuis of de kinesitherapeut aan de patiënt geen verdere supplementen kunnen rekenen.Het hele traject staat gedetailleerd beschreven in de overeenkomst. Ook de vereisten waaraan de app moet voldoen - welke noodzakelijke elementen van het traject de app moet ondersteunen - zijn in detail opgesomd. In principe zouden alle apps die aan de vereisten voldoen in aanmerking komen voor terugbetaling binnen dit zorgtraject. Maar in de praktijk is alleen MoveUp al goedgekeurd voor deze toepassing.De KCE-studie, mee gecoördineerd door UZ Gent, moet de uitkomsten van een zorgtraject met de app vergelijken met een klassieke behandeling. De kosten, het aantal complicaties, het welbevinden van de patiënt en de kwalitatieve revalidatieresultaten worden daarbij onder de loep genomen.Uitgebreide documentatie vindt u op de website van het Riziv. De overeenkomst loopt tot 30 juni volgend jaar. In april dit jaar publiceerde mHealth een update van de stand van zaken in de validatiepyramide voor mobiele apps. Daarin meldde het dat het Riziv ook een zorgtraject voor oncologie en een voor slaaptherapie aan het opstarten is die ook ondersteuning vereisen door mobiele apps.