...

"Nu wordt een volledig jaar 2015 voorzien om ICD-10-BE onder de knie te krijgen waardoor een jaar data verloren gaat. Dit illustreert de complexiteit van het codeersysteem. Nu zijn er 800 FTE's nodig om MKG te coderen in het gekende ICD-9-CM. De FOD voorziet een verhoging van 10 % codeerders voor ICD-10-BE en dit zonder verhoging van het budget. Volgens de ervaring in het buitenland (Canada) moet men minstens 25 % extra codeerkrachten voorzien voor de nieuwe codering. Met andere woorden: ziekenhuizen doen er goed aan om Snomed te integreren in hun MKG-systemen en de ICD-codes te genereren met de ICD-convertor die de FOD aankondigt en zoals gestipuleerd is in de Roadmap van eHealth www.rtreh.be: Om interoperabiliteit tussen de gegevens binnen de gezondheidssector te garanderen, wordt er een medische referentiethesaurus gecreëerd die voornamelijk ontwikkeld is op basis van de SNOMED CT-terminologie. Het geheel aan codificatiesystemen die heden ten dage voor diverse doeleinden worden gebruikt, zal progressief "gemapt " worden ...Tegen uiterlijk einde 2017 moet dit het geval zijn voor alle registraties (MZG/RCM, implantaten,...)."Budget financiële middelen "De FOD voorziet zijn eerste budget financiële middelen op basis van ICD-10-BE in 2018 op de ontslaggegevens van 2016. Dit betekent dat men drie jaren heeft om een convertor te ontwikkelen op basis van de crossmaps van de National Library of Medicine. Het coderen in Snomed kan onmiddellijk starten indien men in het Engels codeert zoals dat ook het geval zal zijn voor ICD-10-BE. Beter is natuurlijk om de bestaande vertaling Nl en Fr van eHealth te gebruiken met moderne terminologie interfaces à la Google om snel en intuïtief de codering te doen. In plaats van meer codeerders nodig te hebben zal men codeerders kunnen vrijstellen voor intelligenter werk dan voor code punching." "En wat gaat de FOD met die complexe ICD-10-BE codes doen? Betere DRG's maken voor de ziekenhuisfinanciering, stelt hij. Maar de beoogde APR DRG 28 van 3M is exact dezelfde als die nu gebruikt wordt met ICD-9. Het is met andere woorden uitgesloten om te hopen op een betere financiering. Op het seminarie van de Franstalige Écoles de Santé publique op 16/9/2014 was de roep naar meer gedifferentieerde DRG's die beter aansluiten bij de kliniek en bij de reële kosten voor verpleegkunde, ligduur, medicatie, klinische biologie, beeldvorming, diagnostische prestaties luid hoorbaar. Het is hoog tijd om de DRG's van 3M te vergelijken met nieuwe modellen die ook een vergelijking toelaten van de ziekenhuisactiviteit in andere Europese landen. Aangezien de andere Europese landen vanaf 2017 overschakelen naar ICD-11, zijn zij verplicht om hun DRG's aan te passen. Een unieke gelegenheid om samen een EU-DRG te ontwikkelen op ICD-11 voor diagnosen en Snomed voor procedures. De vraag is trouwens hoe de FOD denkt ICD-11 codes te bekomen zoals de WGO het voorziet. Als antwoord op een parlementaire vraag van dr. Louis Ide spreekt de FOD over 2039!"Kwaliteitsindicatoren "Ten slotte stelt zich de vraag hoe de kwaliteitsindicatoren berekend zullen worden. Via codes die de artsen niet gebruiken en zelfs niet begrijpen? Een presentatie op het genoemde Seminarie stelde: Het model van PCS is esoterisch en staat buiten de wereld van de chirurg. De codering van operatieverslagen wordt een hele uitdaging en zal zonder de software PAAC onmogelijk zijn. Hoe gaan de gegevens van ICD-10-Be vergeleken worden met de vroegere gegevens in ICD-9-CM nu blijkt dat er geen enkel verband bestaat tussen PCS en de vroegere CM-codes?" "Nu de VS voor de derde keer zijn eigen ICD-10 heeft uitgesteld, tot at least 1/10/2015 zou het hoogst onvoorzichtig zijn om zich te avonturieren in een moeilijk codeersysteem dat door geen enkel ander Europees land gevolgd wordt. De codering van MKG in Snomed met conversie naar ICD-10 en ICD-11 is een optie die door ieder ziekenhuis moet overwogen worden zelfs al had de FOD dat niet direct zo bedacht. Wel zal eHealth/FOD zich formeel moeten engageren om de gemaakte beloftes tijdig waar te maken: Belgische Snomed subset in Nederlands en Frans, mogelijkheid tot aanvragen van ontbrekende concepten, distributie van de updates van de terminologie (inclusief medicatie), Snomed-gecodeerde Kmehr-berichten, conversiesoftware om Snomed-codes om te zetten naar registers en ICD, data warehousing die de compatibiliteit tussen de verschillende codes waarborgt."