...

Bij het begin van de covidcrisis kregen de woonzorgcentra het bijzonder hard te verduren. Op de ziekenhuizen werd een beroep gedaan om met hun expertise deze residentiële instellingen te ondersteunen.In maart 2021 lanceerde de federale overheid een oproep naar de ziekenhuizen om zogenoemde Hospital Outbreak Support Teams te organiseren. Gevraagd werd dat 'coördinerende' ziekenhuizen naar voren zouden komen om deze HOST-teams op te zetten voor ziekenhuizen waarmee ze rond infectiebestrijding en het adequate gebruik van antibiotica willen samenwerken. In de praktijk komt het erop neer dat per locoregionaal ziekenhuisnetwerk één ziekenhuis het op zich nam het HOST-team onderdak te bieden. Tot eind 2024 zou het gaan om proefprojecten.Volgens de Blikvanger Gezondheidszorg kwamen er in de loop van 2021 al 21 HOST-teams tot stand. Vorig jaar kwamen daar nog 3 bij - wat het totaal op 24 brengt. De helft van deze netwerken bevinden zich in Vlaanderen. In het Brusselse Gewest zijn er 4 HOST-teams opgericht - maar daar wordt dan ook Curoz bijgerekend - wat de samenwerking is van UZ Brussel met de Aalsterse Ziekenhuizen en AZ Sint-Maria in Halle. De HOST moeten het beheer van epidemieën en clusters in de ziekenhuizen verbeteren en de verschillende aparte hygiëneteams ondersteunen. Maar ze moeten ook transversaal werken in hun werkingsgebied - dat is ook de eerste lijn en de verschillende woonzorgstructuren bijstaan.Het eerste jaar moest vooral worden ingezet op het uitbouwen van het team dat minimaal moet bestaan uit een projectmanager (een arts; 0,5 FTE), een HOST-coördinator (een zorgprofessional; 1 FTE), een verpleegkundige (1 FTE) en een ziekenhuisapotheker (0,5 FTE).De 24 teams werden opgericht - 8 teams voldoen al aan aanvullende vereisten. 35% van de leden van het team werden bijkomend aangeworven - voor 65% werd geput uit werkkrachten die al in het ziekenhuisnetwerk beschikbaar waren. De bedoeling is evenwel niet om het werk voor het HOST te veel te vermengen met opdrachten voor afzonderlijke ziekenhuizen.In de meeste ziekenhuisnetwerken bestaat er ook al een samenwerkingsprotocol rond de HOST om de coördinatie tussen de ziekenhuizen concreet te maken. In 12 netwerken ondertekenden de deelnemende ziekenhuizen al het protocol - in 8 netwerken is er al een tekst voor de overeenkomst maar moet die nog door iedereen ondertekend worden.Een centraal actiepunt is ook het opzetten van een permanente telefoonlijn - waar de hele klok, 7 dagen op 7, rond iemand bereikbaar. Negen HOST hebben een extra nummer hiervoor in leven geroepen - in de andere kan hiervoor naar een al bestaand nummer worden gebeld.De rol van de permanentie moet nog uitgeklaard worden met de overheden, en met name de regionale overheden.De bedoeling is dat de HOST samenwerken met de Outbreak Support Teams van de verschillende Gemeenschappen - dat er wordt afgesproken hoe de werking complementair verloopt. De bedoeling is dat ze elkaar versterken - dat de HOST, wanneer ze dit kunnen, bijvoorbeeld een handje toesteken in de zogenaamde 'mobiele teams'.Inhoudelijk worden de HOST begeleid door Bapcoc (Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid). Dat stelde bijvoorbeeld een FAQ op.De FOD Volksgezondheid heeft ook een lijst ter beschikking met de contactgegevens van de bestaande HOST.Het hoofdstuk over de Hospital Outbreak Support Teams uit Blikvanger Gezondheidszorg op de website gezondbelgië.be