...

Meerdere recente studies begonnen echter wat twijfel daaromtrent te zaaien en van de laatste studie ter zake, een grootschalige langetermijnstudie, zullen we zeker nog meer horen. Vorsers van Harvard hebben de frequentie van heupfracturen gemeten bij 96.000 mensen (61.000 vrouwen en 35.000 mannen) over een periode van 22 jaar. Ze wilden nagaan of mensen die tijdens de adolescentie veel melk hadden gedronken, minder fracturen zouden oplopen op hogere leeftijd. En de resultaten zijn verrassend: bij vrouwen kon geen verband worden aangetoond en bij mannen werd zelfs een negatieve correlatie waargenomen. Mannen die veel melk hadden gedronken tijdens de adolescentie, vertoonden meer heupfracturen 50 jaar later. De Amerikaanse wetenschappers geven daar ook een mogelijke verklaring voor: melkconsumptie zou bij mannen de groei van het skelet bevorderen. Hun grotere lichaamslengte zou een extra risicofactor zijn voor osteoporose en fracturen. (referentie: Jama Pediatrics, 18 november 2013, doi:10.1001/jamapediatrics.2013.3821)