...

Zoals elke arts heeft de klinisch bioloog beroepsautonomie, stelt de Nationale Raad van de Orde van Artsen in een recent advies. Hij is niet verplicht een test uit te voeren als hij die ongepast vindt.De Orde kreeg daarover een vraag, blijkbaar in verband met een bloedonderzoek in het kader van alternatieve geneeswijzen.De arts heeft een therapeutische vrijheid. Dat is niet de vrijheid om willekeurig te handelen: deze vrijheid biedt hem te mogelijkheid zelf zijn keuze af te wegen aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke gegevens, zijn eigen expertise en de voorkeur van de patiënt.De arts biedt bekwame medische zorg in het belang van de patiënt. Hij respecteert de rechten van de patiënt en heeft oog voor de globale middelen waar de gemeenschap over beschikt.De klinisch bioloog kan vinden dat een test te duur is en te weinig wetenschappelijke meerwaarde biedt.Maar de collegialiteit gebiedt ook dat hij dan de arts die de test heeft aangevraagd over zijn beslissing informeert, en daarbij de redenen daarvoor vermeldt.Ook de patiënt licht hij in. De Orde stelt dat hij de medische redenen voor zijn weigering daarbij toelicht " in genuanceerde bewoordingen die respectvol blijven ten opzichte van zijn voorschrijvende collega".Als de patiënt daarom vraagt verwijst de klinische bioloog hem door naar een collega. Ook de arts die de test heeft aangevraagd kan zich tot een andere klinische bioloog wenden - die dan ook over de geschiktheid van de test kan oordelen.Als het gaat om een urgentie, zo stelt de Nationale Raad nog in zijn advies, "mogen uiteenlopende medische meningen tussen de voorschrijvende arts en de klinisch bioloog niet verhinderen dat de patiënt de zorg krijgt die zijn toestand vereist."Advies a170015 van 16 september 2023: Weigering door klinisch bioloog van bepaalde analyses waarvan het belang op wetenschappelijk gebied in twijfel wordt getrokken en die een hoge kost voor de patiënt met zich meebrengen.