...

Gevangenisartsen hebben besloten om buiten de normale werkuren niet meer te reageren op oproepen uit de gevangenissen. De Nationale Raad van de Orde vindt dat het niet kan dat deze taken dan maar worden doorgeschoven naar de wachtdienst van de lokale huisartsenkring. Dat gaat volgens haar in tegen de deontologische verplichting tot collegialiteit.De Orde uit zijn begrip voor de ernstige problemen die de kringen hebben met een oproep uit een gevangenis: de huisarts mag zijn gsm en sommige medisch instrumenten niet meenemen en verliest tijd met de veiligheidsmaatregelen.SamenwerkingsovereenkomstDe Orde wijst erop dat ze al in 2009 heeft opgeroepen maatregelen te nemen om het uitblijven van een akkoord tussen gevangenisartsen en de Minister van Justitie op te vangen. Dat kon door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen gevangenisartsen en gevangenisdirecties enerzijds, en huisartsen en/of huisartsenkringen anderzijds.De Orde heeft ook kennis genomen van een procedure die de beleidscel van de minister communiceerde aan de gevangenisdirecties. Volgens die procedure zou de arts onder meer wel zijn gsm en urgentietrousse mogen meenemen. Hij mag ook geen tijd verliezen bij een bezoek aan de gevangenis - hij moet immers beschikbaar kunnen blijven. Maar volgens de Orde bieden deze tegemoetkomingen geen oplossing voor de staking. Ze kunnen wel onderdeel zijn van een overeenkomst die met de kring is onderhandeld.Basisrechten niet meer gerespecteerdDe Orde stipt aan dat de gevangene volgens artikel 55 van de Basiswet recht heeft op een gezondheidszorg net als de rest van de bevolking, en dat er rekening gehouden moet worden met zijn specifieke behoeften. Ze constateert dat in de huidige situatie dat recht niet meer verzekerd is. De Nationale Raad stelt bovendien dat de veranderingen die de medische dienstverlening in gevangenissen de afgelopen maanden heeft ondergaan, de situatie alleen maar hebben verergerd."Bovendien wordt niet voldaan aan de wettelijk en deontologisch gewaarborgde verplichting tot continuïteit van de zorg. Dit leidt tot ernstige gevaren voor de gedetineerden en brengt de bevolkingswachtdienst in het gedrang", luidt het in het persbericht.De Orde biedt aan als bemiddelaar op te treden tussen de gevangenisartsen en de huisartsenkringen, en tussen de gevangenisartsen en de minister. Ze hoopt daarmee te kunnen bijdragen tot een oplossing die de deontologische principes van collegialiteit en continuïteit van zorg respecteert.