...

De regering wil de wet van 2 april 1965 wijzigen, die de terugbetaling van medische zorg door het OCMW regelt. De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) krijgt verregaande bevoegdheden.HZIV en controleartsDe Orde vindt de hervorming positief in zoverre ze een administratieve vereenvoudiging inhoudt, maar heeft ernstige bedenkingen bij de controles die de regering voor de terugbetaling wil invoeren.De wet bepaalt dat terugbetaling alleen kan plaatsvinden als het gaat om prestaties met een nomenclatuurnummer, én als de arts een attest 'Dringende medisch hulp' invult.Voortaan zal een controlearts van het HZIV de prestaties achteraf kunnen beoordelen en nagaan of het wel om 'dringende medische hulp' gaat. Terugbetaling kan geweigerd worden, of onterecht betaalde bedragen kunnen teruggevorderd worden.Wat is 'dringend'?De overheid wil ook rechtspraak ontwikkelen over het medisch verantwoord gebruik van het attest dringende medische hulp.De Orde vindt het onverstandig af te gaan op een label. De vraag moet beantwoord worden op welke gezondheidszorg een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep eigenlijk wel recht heeft. Medische zorg is een fundamenteel mensenrecht.De diagnostische en therapeutische vrijheid van artsen komt hier in het gedrang, vindt de Orde - althans "indirect". De arts zal zich immers gaan afvragen of een prestatie wel ooit terugbetaald gaat worden, en of hij niet zelf voor de kosten zal moeten opdraaien.Patiënten dreigen soms zorg mis te lopen die nochtans noodzakelijk is.Professionele gewetenOok is het moeilijk voor de controlearts van het HZIV in deze omstandigheden zijn beroepsonafhankelijkheid te behouden. Zijn professionele geweten zou zijn enige leidraad mogen zijn.De Orde stelt voor het mechanisme van controle achteraf te vervangen door een controle vooraf in twijfelgevallen.Artsen die misbruik maken van het systeem, zijn steeds tuchtrechtelijk aansprakelijk - boetes en terugvordering van onterecht terugbetaalde prestaties achteraf blijven altijd mogelijk.De nationale orde wil nauw betrokken blijven bij de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten en bij het vastleggen van het statuut van de controleartsen. Het medisch geheim moet hier bewaakt blijven.