...

De Vlaamse regering keurde in principe de tekst van het besluit goed dat de procedure voor zorgstrategische plannen vastlegt - dat wil zeggen dat vóór de definitieve goedkeuring nog het advies van de Raad van State wordt ingewonnen. Het BVR legt ook de samenstelling van de Commissie Zorgstrategie vast, die als opdracht heeft de minister te adviseren over de ingediende regionale en thematische zorgstrategische plannen.Wat de ziekenhuissector betreft versoepelt de Vlaamse regering ook de erkenningnormen van de borstkankerklinieken: "het (coördinerend) gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker". De eis dat de arts-specialist in de pathologische anatomie tijdens de betrokken heelkundige ingrepen fysiek aanwezig moet zijn is immers "wetenschappelijk" achterhaald, luidt het. Digitale middelen maken het mogelijk dat deze persoon op elk moment beschikbaar is tijdens de ingrepen. De bepaling "en op de vestigingsplaats aanwezig te zijn" wordt dus geschrapt. Voor de definitieve goedkeuring moeten het Rekenhof en de Raad van State nog hun advies geven. Eerste lijnOok voor de eerste lijn legde minister Wouter Beke (CD&V) enkele belangrijke besluiten aan zijn collega's voor: Een oprichtingsdecreet voor Vitalink moet het gegevensplatform - dat vaccinatiegegevens, het medicatieschema, gegevens over het bevolkingsonderzoek, kindrapporten en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts in een beveiligde omgeving bewaart voor uitwisseling tussen zorgverleners - een stevige rechtsgrond geven. De adviezen zijn al ingewonnen van de Vlaamse Raad WVG en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook deze tekst vertrekt nu voor advies naar de Raad van State.De consortia van verpleegkundigen waarop de vaccinatiecentra een beroep kunnen doen voor hun bestaffing, krijgen een nieuwe subsidie voor negen maanden, dat is voor de periode vanaf 1 augustus dit jaar tot 30 april volgend jaar. Hiervoor trekt de Vlaamse overheid een bedrag uit van 350.000 euro waarmee voor elk van de vijf consortia één verpleegkundige vergoed kan worden die instaat voor de organisatie en administratie.Ten slotte wijzigt de Vlaamse regering het besluit van 30 januari 2009 over de Logo's waardoor die voortaan maar voor een periode van twee of drie jaar - in plaats van zes jaar - erkend zullen worden. Dit in lijn van de veranderingen in het preventielandschap. Voor deze tekst waren alle adviezen al ingewonnen.