...

De commissie verwacht dat op 2 juli ongeveer 90% van de ingeschrevenen effectief komt opdagen. Dat zou betekenen dat er voor de eerste keer meer dan 5.000 kandidaten gelijktijdig het examen afleggen.Net als de voorbije jaren neemt 70% (3.680) van de studenten voor de eerste keer deel aan het examen. Bijna één op de vijf kandidaten komt uit Nederland. Nog een vaste trend is het dalende aantal jongeren uit het laatste jaar secundair onderwijs. Dit jaar maakt deze 'normgroep' ongeveer de helft uit van het totaal.Opvallend is ook dat 600 kandidaten (11%) uit het vijfde jaar secundair onderwijs komen. "Hun slaagkans is uiterst gering en bovendien beantwoorden zij niet aan de bijkomende voorwaarde van het besluit van de Vlaamse regering", luidt het bij de commissie.Het examen vindt plaats op dinsdag 2 juli in Brussels Expo op de Heizel. De resultaten verschijnen op dinsdag 9 juli. Op dinsdag 27 augustus staat er een herkansing op het programma.