...

Aan het woord is dokter Luc Delcoigne, voormalig voor zitter van de Nationale Unie der Radiologen - de NUR ging in 2013 op in de Belgische Vereniging voor Radiologie. Hij gaat niet akkoord met de BVR-stellingen over borstkankerscreening (AK 2533).Momenteel bekleedt dr. Delcoigne geen officieel mandaat binnen de radiologen - gemeenschap. Wel zegt hij het ongenoegen te vertolken van de 140 à 150 extramuraal werkende radiologen en de radiologen in de kleinere ziekenhuizen. Delcoigne: "Al jaren worden we stiefmoederlijk behandeld. Nochtans hebben de privé- radiologen een groot aandeel in het opsporen van borstkankers. Vrouwen hebben voor dit onderzoek nu eenmaal liever de intimiteit van een stadspraktijk dan de anonimiteit van een groot ziekenhuis."Zijn belangrijkste vrees is dat door de nieuwe nomenclatuur nogal wat borstkankers gemist zullen worden. "Dat vrouwen onder de 45 en boven de 74 boos worden, is begrijpelijk. Iedereen kent wel iemand die op jonge leeftijd aan borstkanker gestorven is. En oudere vrouwen voelen zich door de maatregel afgeschreven. Deze nomenclatuur ligt al twaalf jaar in een ministeriële lade omdat geen enkele excellentie het aandurfde dit op te leggen. De weerstand is groot."Tevens ligt het hem zwaar op de maag dat het gros van de artsen helemaal niet op de hoogte was. Zij kregen de nomenclatuurwijziging zonder enig voorafgaandelijk overleg te horen, amper drie weken voor ze in werking trad. "Het zorgt bij tal van radiologen voor groot ongenoegen. En bij nog veel meer patiënten aan wie we deze maatregel proberen uit te leggen", aldus Delcoigne.Verder stelt hij "nogal wat hiaten" vast in het nieuwe systeem. "Echografisch een verdacht letsel vaststellen, werd bijvoorbeeld niet hernomen als geldig motief voor een diagnostische mammografie." En buiten de regionale opsporingssystemen is de organisatie van een tweede lezing niet uitgewerkt. "Vrouwen worden niet geïnformeerd dat men hun dossier doorstuurt naar een arts die ze niet gekozen hebben en die ze misschien niet kennen. Dat stelt een probleem op het vlak van privacy en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie."Het nieuwe maar voorlopig opgeschorte nomenclatuurnummer zorgt voor een geneeskunde met drie snelheden. De Vlaamse overheid betaalt in het kader van de georganiseerde screening de prestatie volledig terug (72,22 euro). "Dat routineonderzoek duurt 2,5 minuten. Daarom verkiezen heel wat vrouwen tussen 45 en 74 jaar een individueel onderzoek. Dat duurt in totaal minstens 20 minuten. De terugbetaling hiervoor bedraagt in de toekomst 70,29 euro. Momenteel is dat 100 euro. En de derde snelheid betreft vrouwen jonger dan 45 en ouder dan 75 jaar. Zij betalen alles uit eigen zak..."Kortom, dokter Delcoigne vindt de nieuwe nomenclatuur een miskleun. "Radiologen zijn niet tegen verandering. Over de screeningsmammografie is er echter al jaren veel discussie. De verstrekte informatie is in strijd met de buitenlandse realiteit. Op den duur staan we daardoor zeer kritisch tegenover elke maatregel. Vaak gaat het immers om een verdoken besparing."De problemen worden volgens hem ook in de hand gewerkt doordat "men alles beslist in de gesloten cenakels van de universiteiten en ministeriële kabinetten. Veldwerkers zijn er niet bij betrokken."