...

Dat is meegedeeld na de ministerraad van 2 september. Het loon van de aso's volgt hiermee de honoraria van de andere zorgverleners.De erelonen kregen immers een voorafname van 2% op de index van 2023, zodat de honoraria niet helemaal zouden achterblijven op de uit de hand lopende inflatie.Normaal worden de vergoedingen voor de aso's - de minimale forfaitaire brutobedragen - zoals de NCPAZ die in mei vorig jaar vastlegde in nieuwe collectieve overeenkomst, geïndexeerd op de eerste januari van het jaar.Aso's zouden dus op een indexering van hun loon en hun bijkomende vergoedingen moeten wachten tot januari 2023. Maar nu krijgen ze ook al een beperkte compensatie van 2% - vanaf 1 juni van dit jaar.Vanaf 1 januari 2023 wordt dan het gewone indexeringsmechanisme toegepast.Het KB vertrekt meteen naar de Koning voor ondertekening.