...

Emmanuel Macron heeft al vaker gesteld dat het model waarbij artsen vergoed worden per geleverde prestatie niet meer van deze tijd is, en vervangen moet worden door een 'capitatiefinanciering' waarbij artsen een forfaitaire vergoeding ontvangen per patiënt waarmee ze een vaste behandelrelatie hebben. Macron herhaalde zijn pleidooi voor forfaitarisering onlangs nog in een tv-interview. "We moeten zonder twijfel gaan naar een vergoeding op basis van capitatie in plaats van per individuele medische handeling - dat is de goede manier", zei de Franse president.Raadpleging opwaarderenDe Franse artsensyndicaten zijn niet te spreken over de plannen van de president. "Het is verbazingwekkend om de president te horen verkondigen dat capitatie de toekomst is, als we kijken naar de enorme problemen met de toegang tot zorg in Engeland, waar capitatie de basis van het gezondheidszorgmodel is," reageerde Franck Devulder, voorzitter van de Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) tijdens een persconferentie. Hij waarschuwt dat Macron de doodgraver van de klassieke vrije geneeskunde dreigt te worden.De CSMF trekt zelf naar de onderhandelingen met de ziekenfondsen met de vraag om de tarieven voor raadplegingen op te trekken. Voor relatief eenvoudige zorg zou een raadpleging 30 euro moeten kosten, terwijl een arts voor een raadpleging voor complexe zorg 60 euro zou mogen aanrekenen - met een maximum van 3 complexe raadplegingen per patiënt per jaar.Vrije geneeskunde sinds 1927Voor Franse artsen is de vergoeding per prestatie al sinds het 'Charte de la médecine liberale' uit 1927 een hoeksteen van het beroep. Voor de syndicaten moet geneeskunde een vrij beroep blijven, en zij staan huiverachtig tegen het vooruitzicht van een 'staatsgeneeskunde'.De voorbije jaren zijn er in Frankrijk wel al bepaalde forfaitaire vergoedingen ingevoerd. De rémunération sur objectif de santé publique (Rosp) is een jaarlijkse premie die goede medische praktijken beloont. Het forfait 'Structure' is bedoeld als ondersteuning voor de praktijkorganisatie en digitalisering. Het forfait patientèle médecin traitant ten slotte is een vergoeding voor het beheer van het patiëntendossier van een vaste patiënt (5 euro per volwassene, 6 euro per kind, 42 euro voor een patiënt ouder dan 80 of met een chronische ziekte, en 70 euro voor een patiënt ouder dan 80 met een chronische ziekte). Artsen klagen echter dat deze forfaits te ingewikkeld zijn en veel administratie vereisen.Er loopt sinds 2018 ook een proefproject met PEPS (paiement en équipe de professionnels de santé en ville), waarbij een team van zorgverstrekkers collectief vergoed wordt op basis van hun patiëntenpopulatie. Een overweldigend succes is dat dusver niet geworden, schrijft het Franse Journal International de Médecine: bijna alle multidisciplinaire gezondheidshuizen die met PEPS aan de slag gingen, zijn weer uit het systeem gestapt omdat het te complex en te omslachtig was.