...

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin wil een rechtstreeks toegankelijk aanbod naar jongeren van 16 tot 23 jaar. Met informatie en tests kunnen de jongeren beter inzicht krijgen in de eigen klachten. Frequente problemen als angst, depressie en zelfverwonding komen uiteraard aan bod.Tevens komt er een website voor vrouwen met angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap. Voor deze online hulp wordt samengewerkt met het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid.Breed toegangelijkOnline hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat in Vlaanderen al geruime tijd. Er is permanent een uitgebreid aanbod beschikbaar met informatie en zelftests . Er zijn zo al websites voor vijf thema's: alcoholhulp.be, drughulp.be, depressiehulp.be, gokhulp.be en cannabishulp.be. Als eerste kwam alcoholhulp.be in 2009 online en die kreeg ondertussen al 10 miljoen bezoeken. In 2020 alleen telden de vijf websites samen ruim 2 miljoen bezoekers.Online hulpverlening bereikt een breed doelpubliek en er zijn geen lange wachttijden. Wie online begeleiding zoekt, kan gemiddeld na 2 weken een eerste digitale afspraak krijgen. Cliënten worden daarna gedurende 3 maanden opgevolgd door een team van professionele online hulpverleners.Er zijn online begeleidingstrajecten met chatgesprekken -- en ook blended hulp is mogelijk: een combinatie met fysieke gesprekken.Eventueel wordt doorverwezen naar ambulante of residentiële diensten.GroeiDe gebruikers blijken tevreden te zijn over de hulpverlening. Ruim 9 op de 10 van hen geeft aan dat de hulpverlener deskundig is (alcoholhulp) en bijna 8 op de 10 zegt dat ze veel gehad hebben aan de hulp of therapie (depressiehulp).De online cliëntentrajecten kenden dan ook een groeiend succes. In de periode van 2018 tot 2020 startten er gemiddeld 1.231 personen een online cliënttraject op bij de verschillende verslavingswebsites. In de volgende 2 jaar wordt gestreefd naar 4,5 miljoen extra bezoeken op de websites, 6.000 aanmeldingen voor de zelfhulp en 4.500 aanmeldingen voor de online chatbegeleiding.In 2021 werd er ongeveer 600.000 euro in de online hulpverlening geïnvesteerd. De CD&V-minister wil nu extra investeren: 865.541 euro in 2022 en 933.340 euro in 2023.