...

In juni van dit jaar verwacht Onkelinx een actieplan om sektarische praktijken in de gezondheidszorg beter te kunnen bestrijden. Ze toont zich erg bezorgd over bepaalde alternatieve theorieën. "Laat er geen misverstand over bestaan: zulke praktijken zijn zonder meer gevaarlijk."Onkelinx wil de provinciale medische commissies meer bevoegdheden geven. "Er komt een spoedprocedure waarmee artsen die het leven of het welzijn van hun patiënten in gevaar brengen, preventief en tijdelijk kunnen worden geschorst. Die bevoegdheid kan ook gebruikt worden om dokters die verdacht worden van seksueel misbruik, te schorsen in afwachting van een juridische uitspraak", zegt ze.De minister werkt ook aan de bescherming van de titel "psychotherapeut", die velen in de alternatieve sector zich vandaag toe-eigenen. "Alleen mensen die daarvoor opgeleid zijn, zullen die titel nog mogen voeren."Ook het dossier van de zogenaamde 'niet-conventionele praktijken' zit in een stroomversnelling. "We beginnen met de homeopathie", zegt Onkelinx. "De aanbeveling van de bevoegde commissie is dat de beoefening van de homeopathie moet worden gereserveerd voor gediplomeerde dokters in de geneeskunde."