...

Sminate waarschuwde voor een monopolie van de ziekenfondsen, want zij kunnen onmogelijk rechter én partij zijn. "Nogal wat ziekenhuizen en andere instellingen hangen namelijk rechtstreeks of onrechtstreeks af van de mutualiteiten." De ziekenfondsen hebben volgens de N-VA-politica als uitbetalingsorgaan "een gigantische data warehouse gecreëerd met alle essentiële informatie over onze gezondheidszorg die ze met mondjesmaat voor veel geld terug verkopen aan diezelfde overheid".GenuanceerdOnkelinx wees erop dat de cijfers van de CM niet exact zijn, want afgeleid uit de gegevens van aangesloten patiënten. De cijfers zouden de werkelijke activiteit bij de behandeling van slokdarmkanker onderschatten, zo bleek uit contacten met de betrokken ziekenhuizen, aldus nog de minister. Bovendien gaat het ook om een vereenvoudiging omdat niet enkel het aantal behandelde gevallen moet beschouwd worden maar ook andere kwaliteitsindicatoren zoals het aantal ingrepen per chirurg, de complicaties en de duur van hospitalisatie.Indien op systematische wijze informatie openbaar zou worden gemaakt over de zorgverstrekking binnen de ziekenhuizen, dan moet dit volgens Onkelinx op een genuanceerde wijze gebeuren met bijzondere aandacht voor de kwaliteit. Zo kan er aan worden gedacht om zorgverstrekkers te verplichten bekend te maken of ze beschikken over een positieve externe kwaliteitsbeoordeling. "In dit verband bereiden mijn diensten een wetgevend initiatief voor dat een kader biedt aan dergelijke externe accreditering, zowel voor de erkende ziekenhuizen als voor de privé-klinieken", kondigde ze aan. Om de patiënten te begeleiden in de interpretatie van deze informatie kijkt de minister in de richting van de huisarts als belangrijke ondersteunende rol.Advies NRZVMieke Vogels was verheugd dat de minister net zoals zij de demarche van de ziekenfondsen en van Vlaams minister Jo Vandeurzen om eind dit jaar de gegevens over hartoperaties te publiceren, niet kon smaken. De gegevens van Vandeurzen zijn immers niet gebaseerd op de cijfers van het Riziv, maar op gegevens van de ziekenhuizen zelf, aldus de Groen-politica.Onkelinx schaarde zich ten slotte net als Leona Detiège achter de analyse van het Kenniscentrum dat complexe behandelingen van aandoeningen zoals slokdarm- en maagkanker, maar ook andere pathologieën, gecentraliseerd moeten worden. De minister heeft daarover een advies gevraagd aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.