...

2013 start zonder nieuw akkoord. Minister Onkelinx (PS) blokkeert de artsentarieven voor drie maanden. Ze wil zo ruimte en tijd creëren voor verder overleg tussen artsensyndicaten en ziekenfondsen. De Bvas beslist pas op woensdag 9 januari of ze naar de onderhandelingen gaat. Vorige week zat het overleg tussen artsen en ziekenfondsen muurvast. De Kamer keurde immers de uitbreiding van de derdebetalersregeling en het verbod op ereloonsupplementen in ziekenhuizen goed, twee struikelblokken voor de Bvas. Uiteindelijk stemde de Kamer wel in met een viertal amendementen. Artsen kunnen via MyCareNet nagaan of een patiënt wel degelijk onder het derdebetalersysteem valt. Er is ook een akkoord dat de derde betalende niet verplicht wordt voor huisbezoeken. Maar voor de Bvas blijft het een probleem dat de doelgroep voor de derde betalende veel te ruim omschreven is en dat artsen het administratieve werk van de ziekenfondsen moeten overnemen. Wat de ereloonsupplementen betreft, komt er mogelijk een uitzondering voor dagopnames. Blijft het principiële struikelblok dat zelfstandige zorgverstrekkers verbieden om vrije honoraria te bepalen voor het grootste artsensyndicaat niet te rijmen valt met de vrije beroepsuitoefening van de arts. Voorzitter Marc Moens (Bvas) liet wel verstaan dat de amendementen die de Kamer stemde voor een stuk tegemoet komen aan de verzuchtingen van het syndicaat. "We zullen zien of ze ook na de evocatie in de Senaat overeind blijven." Maandagavond beperkte hij zich in de medicomut tot het voorlezen van een verklaring waarin hij opriep om de onderhandelingen voor korte tijd op te schorten. Moens zei dat het syndicaat, zoals de voorbije 48 jaar, ook dit keer zijn verantwoordelijkheid wil opnemen, maar tijd nodig heeft om de achterban te consulteren en alle informatie - zowel de wettelijke elementen als de budgettaire - te assimileren om nadien een evaluatie te maken. "In tegenstelling tot andere jaren beschikken we op dit ogenblik niet over een mandaat om te onderhandelen over een mogelijk akkoord", verklaarde de Bvas-voorzitter. Het syndicaat besliste het voor 9 januari geplande directiecomité te laten voorafgaan door een raad van bestuur die de knoop moet doorhakken: krijgen de bestuurders een mandaat om onderhandelingen op te starten of niet?