...

Aan het onderzoek namen 163 personen deel met ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie, bipolaire stoornis en depressie. De onderzoekers vergeleken de methode 'Focus', waarbij patiënten een behandeltraject volgden via smartphone, met een traditionele klinische behandelmethode, het Wellness Recovery Action Plan (WRAP).Meer Focus-deelnemers (56% tgo. 40) voltooiden acht of meer weken van de behandeling. Het percentage dat de volledige twaalf weken voltooide, was vergelijkbaar voor de twee groepen.Na de interventie verbeterde de toestand van de deelnemers van beide groepen aanzienlijk. Bij WRAP-deelnemers gebeurde dit wel sneller dan bij Focus-deelnemers (3 vs 6 maanden).De deelnemers van beide groepen toonden zich tevreden over de behandeling. Maar bij de m-healthmethode is er wel een grotere betrokkenheid van de patiënt te zien - patiënten zijn betrokken als de app minstens vijf dagen gebruikt hebben of als ze ten minste eenmaal per week 60 minuten van de 90 minuten-durende groepssessie bijwoonden. Zowat 90% van de groep met de smartphone, gebruikte de app ten minste één keer. 58% van de patiënten die de klassieke behandeling volgden, ging ten minste een keer naar een groepstherapiesessie.De studie duurde in totaal twaalf weken en werd recent gepubliceerd in het online tijdschrift Psychiatric Services.