...

De wetenschappers hebben 1.239 meisjes van 6-8 jaar regelmatig gevolgd tussen 2004 en 2011. Van elk meisje werd de juiste leeftijd van het begin van de ontwikkeling van borsten genoteerd, en ze hebben ook de eventuele invloed van de body mass index (BMI), hun etnische origine en hun verblijfplaats onderzocht. Hoewel ze beslist hadden om hun studies voort te zetten om alle omgevings- en fysiologische factoren die een rol spelen bij pubertas praecox verder te evalueren, zijn ze er nu al van overtuigd dat een hogere BMI de sterkste voorspellende waarde heeft wat het optreden van een vroege puberteit betreft. De hoofdauteur, dr. Frank Biro van het kinderziekenhuis in Cincinnati (Ohio), zegt zelfs dat de kinderartsen in het licht de resultaten van die studie de precieze leeftijd van pubertas praecox bij meisjes misschien moeten herzien. "Een gevorderde rijpheid bij meisjes heeft belangrijke klinische implicaties op psychosociaal en biologisch vlak", constateert dr. Biro. Sommige specialisten zeggen dat dergelijke meisjes vaak blijk geven van een geringere zelfachting, vaker depressief zijn, vaker problemen hebben op school, zich vaker asociaal gedragen, en dat ze ook een hoger risico lopen op obesitas, hypertensie en bepaalde kankergezwellen, namelijk borst- en ovariumkanker. (referentie: Pediatrics, 4 november 2013, doi: 10.1542/peds.2012-3773)