...

De precieze doelstellingen ervan zijn evenwel nog niet bepaald. Voor het onderzoek zullen nieuwe hulpmiddelen moeten worden ontwikkeld om, zo wordt gehoopt, merkelijke vooruitgang te boeken in de behandeling van ziektes als alzheimer, epilepsie of traumatische hersenletsels. Zowel overheidsinstellingen als private onderzoeksinstituten zullen bij het project betrokken zijn. Het project kreeg de naam Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, gewoonlijk afgekort tot Brain.