...

Blijkbaar verlagen ze ook het risico op cardiovasculaire sterfte. Vorsers van de Universiteit van Harvard hebben meer dan 118.000 vrijwilligers gedurende ongeveer 30 jaar gevolgd. In het begin van de studie en vervolgens om de twee jaar werd aan de proefpersonen gevraagd hoeveel noten ze aten. De vorsers hebben meerdere conclusies kunnen trekken. De totale sterfte was 7% lager bij de deelnemers die noten aten, ongeacht de hoeveelheid, dan bij de andere. Bij de personen die minstens eenmaal per dag noten aten, was de sterfte zelfs 20% lager. De kankersterfte was 10% lager en de cardiovasculaire sterfte was 25% lager bij de mensen die noten aten dan bij degenen die er geen aten. Al die cijfers bevestigen dat er een epidemiologisch verband bestaat tussen het eten van noten en de totale en de specifieke sterfte. (referentie: New England Journal of Medicine, 21 november 2013, DOI: 10.1056/NEJMoa1307352)