...

Het gemiddeld aantal besmettingen in de periode van 3 tot en met 9 mei daalde met 4% ten opzichte van het gemiddelde in de zeven dagen daarvoor. Dit zijn de cijfers van eind vorige week - van het laatste wekelijkse rapport. Morgen publiceert Sciensano nieuwere cijfers in het 'dagelijkse' rapport. De Rt berekend op basis van het aantal nieuwe besmettingen bedraagt nog 0,959.De 14-daagse incidentie van het aantal gevallen is thans 534 per100.000 inwoners. Dalende ziekenhuiscijfersDe 7-daagse incidentie van het aantal ziekenhuisopnamen bedraagt volgens de laatste cijfers 7,8/100.000 inwoners.Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen wegens covid bedroeg van 6 tot 12 mei, met gemiddeld 112 gevallen per dag, 17% minder dan in de zeven dagen daarvoor. Er lagen op 12 mei nog 1.683 mensen met covid in het ziekenhuis (dat is ongeacht de reden van opname).Het aantal covidpatiënten op intensieve zorg nam tussen dezelfde perioden met 14% af. Er lagen op 12 mei nog 105 patiënten met covid op de ICU.Ook het aantal sterfgevallen door covid neemt verder af. Deze worden vooral in ziekenhuizen gerapporteerd. In week 16 (18 tot 24 april) was er een statistisch significante oversterfte bij de algemene bevolking van Vlaanderen en Wallonië.Het aantal uitgevoerde tests is licht gestegen, met een gemiddelde van 19.500 tests per dag. De positiviteitsratio is verder gedaald (24 %).In de woonzorgcentra daalt het aantal gevallen bij de bewoners en bij het personeel. Ook het aantal clusters daalt.WerknemersHet aantal bekende besmettingen bij werknemers ligt in de tweede helft van april (tot 2 mei) voor het eerst lager dan dat bij de algemene bevolking. Tegenover de eerste helft van april is dit aantal met 35% gedaald. Dat blijkt uit het monitoringrapport.Men is evenwel niet zeker of dit effectief toe te schijven is aan het dalende aantal besmettingen, dan wel aan een onderrapportering.En de zorgsector is een uitzondering. In ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg ligt het aantal besmettingen nog wel hoger dan in de algemene bevolking.Vorige week, twee maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde ook de 'nazorgfase'. De werkgevers zijn niet meer verplicht om de maatregelen van de waakzaamheidsfase volgens de Generieke gids, en de sectorgidsen toe te passen.