...

Het akkoord artsen-ziekenfondsen stelt dat een nieuwe financiering voor de wachtposten een onderdeel moet worden van een nieuw toekomstplan. Dat moest ten laatste op 31 oktober zijn goedgekeurd. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen verwierp in september al een eerste ontwerptekst. De nieuwe tekst werd door de artsensyndicaten op 12 november ook niet behapbaar geacht. Maar als de Interadministratieve Cel - zo genoemd omdat ze is samengesteld door vertegenwoordigers van het Riziv en FOD Volksgezondheid - nog geen realistisch toekomstplan kan voorleggen, wat moet er dan gebeuren met de wachtposten in 2019?"De financieringsregels die we met de standaardisering hebben vastgelegd, schieten tegenwoordig tekort. Sommige kringen moeten bijspringen om hun wachtpost draaiende te houden. Dat kan niet de bedoeling zijn", aldus dr. Hueting. Volgens hem is er deze week binnen het Riziv verder overleg - en petit comité - om te kijken hoe het nu verder moet voor 2019. De twee regionale coördinatoren van het Riziv - voor de twee grote landsgedeelten - kunnen binnen de IAC de structurele tekorten in de financiering aankaarten en aanpassingen voorstellen. "Maar die aanpassingen zijn er dan nog niet op één-twee-drie."Ondertussen worstelt de IAC met de vraag hoe ze het toekomstige wachtpostenlandschap in België moet financieren. "Dat probleem heeft de overheid zichzelf op de hals gehaald toen ze eind 2015 de uitgaven voor wachtposten bevroor en de laatste schijf van 5,25 miljoen euro inpikte", stelt Hueting. "Nu rekent ze erop dat ze beschikbaarheidshonoraria van de huisartsen kan herinvesteren door de samenwerkingsverbanden voor wachtposten tot stand te brengen. Maar dat die er op 1 december 2019 zouden zijn terwijl men de wetteksten nog moet gaan schrijven, dat is niet haalbaar."Samenwerkingsverbanden kunnen ook tot stand gebracht worden met regio's waar nog geen wachtpost aanwezig is. "Maar de wachtdienst in het holst van de nacht verzekeren met vier huisartsen voor een gebied van 300.000 inwoners kan alleen als ook de samenwerking met de spoed met triage ondertussen veralgemeend wordt. Dat kun je niet waarmaken als huisartsenwachtposten nog te maken krijgen met echt dringende zaken zoals een vermoedelijk hartinfarct."De IAC moet dus alles nog eens goed op een rijtje zetten. Ondertussen blijft dr. Hueting aanklagen dat deze technische discussies op de Nationale Commissie terechtkomen. "Het Begeleidingsplatform is hiervoor niet de plaats, en de werkgroep wachtposten is stom genoeg afgeschaft."