...

De PURE-studie (Prospective Urban Rural Epidemiologic study) is inderdaad tot een verrassende conclusie gekomen: ook al zijn de risicofactoren het meest uitgesproken in rijke landen, dan nog leidt het goede gezondheidsstelssel in die laatste landen ertoe dat de incidentie van ernstige cardiovasculaire incidenten 4,3 per 1.000 persoonjaren bedraagt in de rijke landen, tegen 5,1 in landen met een matig inkomen en 6,4 in arme landen. (referentie: Yusuf S. ESC 2013)