...

Een Europees-Afrikaans team heeft twee nieuwe behandelingsmethoden getest bij 1.273 baby's met seropositieve moeders (maar bij wie de ziekte zodanig onder controle is dat ze geen behandeling nodig hebben): de helft van de baby's kreeg lamivudine, de andere helft een bitherapie met twee stoffen die een enzym remmen dat noodzakelijk is voor de werking van het virus. Philippe Van de Perre stelt vast dat de studie eind april 2013 afloopt maar dat de eerste resultaten zeer bemoedigend zijn. Het percentage moeder-kindoverdracht bedraagt 1,1% op 12 maanden, het laagste dat ooit werd verkregen tijdens de periode van borstvoeding. Bovendien was het overlevingspercentage van neonaten die tot 12 maanden infectievrij bleven hoger dan ooit, namelijk 96%.