...

Om de doeltreffendheid van Xpert te meten, hebben vorsers van de Kaapuniversiteit in Zuid-Afrika een groep van 700 mensen van wie vermoed werd dat ze tuberculose hadden, onderworpen aan de snelle test en een andere, even grote groep aan de klassieke test. De snelle test bleek doeltreffender, met een opsporingspercentage van 83% tuberculosegevallen, tegenover slechts 50% via fluimafname. Dankzij de test kon ook sneller worden begonnen met een behandeling: 52% van de patiënten werd behandeld vanaf de eerste dag, waar dat gewoonlijk 35% is. Bovendien liep het aantal tuberculosepatiënten die de behandeling staakten terug van 15% vroeger tot 8% met de snelle test. De nieuwe test wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als "een schitterende technologie, die alles verandert". Toch noteren we twee minpunten: om Xpert te gebruiken is een dure robot nodig en de ziekte zal over het algemeen niet anders evolueren als we de test gebruiken. (referentie: The Lancet, 28 oktober 2013, doi:10.1016/S0140-6736(13)62073-5)