...

Volgens het Riziv zijn er een aantal middelen die de arts voor het innen van het remgeld kan gebruiken, zoals de app Payconiq. "Vraag is of patiënten wel altijd zo goed overweg kunnen met hun smartphone. De tijd dringt om goede oplossingen te vinden", zegt Bvas-voorzitter Johan Blanckaert. Voor Roel Van Giel van AADM toont de situatie duidelijk hoe voortvarend het was om de oorspronkelijke regeling af te voeren. "Men had beter de oude regeling voor de teleconsultaties behouden tot de Reflectiegroep met een definitieve oplossing voor het teleconsult kwam." "Volgens de laatste modellen krijgen we eind september of in oktober de volgende covidgolf over ons heen - en wellicht nog een nieuwe in februari en maart 2023. Men verwacht niet enorm veel zieke mensen - hopelijk komen veel mensen hun nieuwe booster halen. Het vaccin beschermt vooral tegen ziekenhuisopnamen - maar goed ook want de ziekenhuizen hebben al helemaal geen marge meer. Maar huisartsen zullen zeker heel wat besmette mensen over de vloer krijgen, dikwijls vooral voor administratieve zaken. Een ziektebriefje automatisch aan een positieve PCR-test koppelen lukt maar niet, dat wordt steevast tegengehouden op het sociale overleg." "Wanneer de huisartsen het remgeld laten vallen omdat de inning te omslachtig is, krijgen ze maar 8 euro in plaats van 20 euro voor een telefonisch consult", vervolgt hij. "Je mag dan nog meer druk verwachten op het fysieke spreekuur. En wanneer een huisarts van je kring ziek wordt, kun je zijn patiënten niet via een teleconsult helpen als je geen toegang hebt tot het GMD." Dokter Van Giel kaartte een nieuwe, dreigende overrompeling van de eerste lijn aan op de Nationale Commissie: "De urgentie hiervan dringt blijkbaar niet echt door." Kartel stuurde, samen met Bvas, een brief naar de voorzitter van de Nationale Commissie opdat het geld van de gezondheidsbegroting "besteed wordt aan goed uitgewerkte én grondig gebudgetteerde projecten (die mono- of multisectorieel kunnen zijn)". Transversale zorg is belangrijk, stelt dokter Blanckaert van Bvas maar er zijn met de huidige inflatie, na een slopende covidcrisis, zaken die nu meer prioriteit moeten krijgen. De transversale projecten moeten inhoudelijk gescreend worden, vindt hij. Een project zoals dat van de vroegtijdige detectie van diabetes boekte volgens hem wel vooruitgang. "Men doet er een mooie strik rond, zegt dat de patiënt centraal staat en noemt ze transversaal, multidisciplinair en in overeenstemming met de quintuple aim. In werkelijkheid ziet men een wildgroei aan conventies, met centraal de zorgmanagers en -coördinatoren, maar heel weinig efficiëntie voor de patiënten op het terrein", stelt Thomas Gevaert, voorzitter van het Kartel/ASGB. Volgens dokter Gevaert moet minister Vandenbroucke meer doen dan lippendienst bewijzen aan het overlegmodel, zoals hij dat in juli duidelijk deed met het KB dat vaccinatie tegen covid door apothekers mogelijk maakte. AADM tekende de brief niet. "Ik ben het erover eens dat sommige transversale projecten niet goed zijn uitgewerkt, dat de governance soms te wensen overlaat en dat de experts in de werkgroep vooral hun eigen deelgebied zien en niet het geheel", zegt Van Giel. "Maar de fundamentele keuze van de overheid was om de beslissingsmacht te verschuiven van de akkoordencommissie naar het Verzekeringscomité. In het Verzekeringscomité moeten de leden dan wel denken vanuit een doelstelling en een visie op de gezondheidszorg in zijn geheel. Ze vertegenwoordigen nu nog vooral hun eigen geleding." "Ik vind ook de kritiek op het project postcovid wat kort door de bocht. Het biedt de huisarts toch de mogelijkheid zijn longcovidpatiënt te verwijzen voor een langdurige behandeling door een kinesitherapeut of een andere paramedicus." En het is ook niet alleen bij de transversale projecten dat er eerst middelen worden goedgekeurd, en dat de inhoudelijke uitwerking lang op zich laat wachten, onderstreept hij. "Wanneer eerst een project inhoudelijk wordt uitgewerkt, duurt het vaak zolang voordat de middelen worden toegekend dat het tegen dan vaak al achterhaald is." Twee dossiers van wachtposten werden goedgekeurd: de verhuis van de wachtpost van Leuven en de wachtpost van de Voorkempen, meldt dokter Van Giel. Maar de vraag die werd gesteld om de financiering aan te passen aan de inflatie moet algemeen bekeken worden. De administratie zal tegen de volgende vergadering komen met een voorstel - bij ontstentenis van een werkgroep wachtposten binnen de Nationale Commissie. Een rapport evalueerde de centra voor de behandeling van pancreas- en slokdarmtumoren. Drie centra raakten niet aan het minimumaantal interventies voor de complexe behandeling van slokdarmkanker. Voor deze centra dreigt de sluiting. In het nieuwe akkoord komt er ook een voorstel voor concentratie van de complexe zorg voor hoofd- en halstumoren, en in tweede instantie tevens voor ovariumkanker. Johan Blanckaert signaleert het goedkeuren van de maatregel om het remgeld bij de huisarts af te schaffen (100% terugbetaling) voor jonge patiënten tot 25 jaar met het recht op een verhoogde tegemoetkoming - in uitvoering van het akkoord 2022-2023. Bvas betreurt wel de onhandige verplichting om steeds de derdebetalersregeling toe te passen.