...

De lijst voor locoregionale ziekenhuisnetwerken bevat de zorg die ieder netwerk moet aanbieden. De bedoeling is dat op een normale weekdag met normaal verkeer de inwoners van het gebied het netwerk - of minstens 90% daarvan - maximum 30 minuten met de wagen moeten rijden om een dienst in een ziekenhuis te bereiken dat de betreffende zorg aanbiedt.Zorg die dringend moet worden geleverd, waarop patiënten vaak een beroep moeten doen of die een langdurige opname van een patiënt vereisen, moeten nabij worden georganiseerd en worden daarom aan een locoregionaal netwerk toegewezen. Meer technische, gespecialiseerde zorgopdrachten worden aan het supraregionaal netwerk toegewezen. Van de vereiste van een minimum aanrijtijd voor een zorgopdracht voor een locoregionaal netwerk, kan worden afgeweken als om hieraan te voldoen een nieuwe vestigingsplaats moet worden ingericht - of als de zorgopdracht wordt aangeboden in een naburig ziekenhuisnetwerk op een locatie die wel binnen de 30 minuten bereikbaar is.De locoregionale netwerken krijgen drie jaar de tijd voor aanpassingen om aan de lijst van opdrachten te voldoen. Zo kunnen ze intern overleggen, afstemmen met de regionale overheden en de administratieve procedures doorlopen.Het ASGB is niet tevreden met een aantal toewijzingen in de lijst, meldt het op zijn website. Elektrofysiologie (namelijk cardiale pathologie E) en een PET-scan zijn als opdrachten toegewezen aan supraregionale netwerken. Sommige elektrofysiologische procedures zouden locoregionaal beschikbaar moeten zijn - en een PET-scan is daar ook onmisbaar.Aan de andere kant vindt het ASGB dat radiotherapie niet als een verplichte opdracht aan het locoregionale netwerk moet worden toegewezen.De adviezen van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen aan de minister liepen trouwens gelijk met de opmerkingen van Kartel. Maar federaal minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) legde die adviezen naast zich neer.