...

Het KB beschrijft de inhoud van de opleiding podologie, de prestaties die podologen mogen verrichten, door wie het voorschrift wordt geleverd en wat dat voorschrift bevat. Het vervangt het KB van 15 november 2001 - dat overigens gedeeltelijk werd vernietigd door de Raad van State in 2006. Het nieuwe KB treedt tien dagen na verschijning in het Belgisch Staatsblad in voege.Het kabinet van Maggie De Block beschrijft het belang van het KB, nu de podologie in de lift zit. "Patiënten krijgen de garantie dat ze behandeld worden door een goed opgeleide podoloog. En podologen krijgen de nodige duidelijkheid over het wettelijk kader waarbinnen ze zorg verlenen", aldus de minister van Volksgezondheid.In België zijn er momenteel al ongeveer zeshonderd podologen aan de slag gegaan, en de driejarige bacheloropleiding krijgt ruim belangstelling.De organisatie van de erkenningsprocedure is niet langer een federale bevoegdheid, maar hoort toe aan de Gemeenschappen. Daartoe is nog een aanvullend KB nodig, stipt het kabinet aan. Dat zou in het najaar verschijnen.