...

In 2012 werden 73 nieuwe drugs officieel geïdentificeerd via het Europese waarschuwingssysteem hiervoor. Dat is een belangrijke toename in vergelijking met de 49 nieuwe drugs die in 2011 werden geïnventariseerd en de 41 in 2010. Toch zien we intussen een afname van de klassieke illegale drugs zoals heroïne. Dat staat in het British Medical Journal waarin een rapport wordt geciteerd van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Daar lezen we dat het aantal drugsverslaafden dat behandeld wordt, toeneemt. Hun aantal wordt voor het jaar 2011 geraamd op minstens 1,2 miljoen. In het totaal worden meer dan 280 nieuwe psychoactieve substanties gevolgd via het waarschuwingssysteem.