...

Eind augustus werden de resultaten bekendgemaakt van een bloedonderzoek bij 243 inwoners die zowel binnen de 250 meter van de plaats van de ramp als daarbuiten wonen, en van mensen die in het ziekenhuis opgenomen werden. Een op de drie inwoners (89) vertoonde een verhoogde waarde, het merendeel licht tot matig verhoogd.Experts benadrukten aan de bewoners dat er geen reden tot ongerustheid is, omdat de stoffen na drie tot vier maanden afgebroken worden door het lichaam. Met de nieuwe bloedafname wil men objectief aantonen dat de waarden, bij de mensen die verhoogde waarden hadden, gezakt zijn tot een normaal niveau.