...

Concreet betekent dit dat er vanaf 1 december twee nieuwe zorgtrajecten komen. Ze voorzien in een multidisciplinaire aanpak vanuit de ziekenhuizen in samenwerking met de eerste lijn. 25 pediatrische multidisciplinaire obesitascentra (PMOC) worden hiertoe opgericht. Het Riziv betaalt het behandeltraject volledig terug -behalve eventueel de kosten van specifieke pediatrische raadplegingen of voorgeschreven medicijnen.Een eerste behandeltraject richt zich op jongeren met metabole of andere complicaties en/of psychische noden. Zij zullen intensief multidisciplinair worden begeleid in samenwerking met de behandelende arts van de eerste lijn. Het tweede behandeltraject heeft betrekking op obese kinderen met nog geen of weinig complicaties. Zij worden verder opgevolgd in de eerste lijn door huisartsen maar ook door diëtisten, kinesitherapeuten of klinisch psychologen. Daarnaast benadrukt Vandenbroucke het belang van vroegdetectie en preventie. De groep jongeren tussen 6 en 18 jaar die nu al over een periode van twee jaar recht heeft op tien terugbetaalde behandelingen bij de diëtist wordt uitgebreid tot kinderen met overgewicht tussen 2 en 5 jaar. Het remgeld bij deze raadplegingen wordt geschrapt. Voortaan kunnen ook artsen van Kind & Gezin en het CLB doorverwijzen naar de diëtist.Voor alle maatregelen samen trekt minister Vandenbroucke elf miljoen euro uit.