...

België kocht 11.520 behandelingen met Lagrevio (molnupiravir) van MSD, waarvan er volgens professor Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce, er al tussen de vijf- en de achtduizend zijn geleverd. Met Pfizer worden de onderhandelingen afgerond over de aankoop van 10.000 behandelingen van Paxlovid (een combinatie van het nieuwe middel nirmatrelvir en het bestaande middel ritonavir dat nu al gebruikt wordt tegen hiv).Voor geen van beide gaf het Europese geneesmiddelenagentschap EMA al een marktauthorisatie - maar het Amerikaanse FDA deed dat wel al. Lagrevio kreeg ook in het VK al een goedkeuring.Beide middelen zijn bedoeld om hoogrisicopatiënten te behandelen. De behandeling moet worden gestart in de eerste vijf dagen van een symptomatische (bevestigde) infectie met Sars-CoV-2.Lagrevio werd uitgetest in een trial van 1.433 hoogrisicopatiënten - meestal obese patiënten en maar weinig bejaarde mensen.Het verminderde het risico van ziekenhuisopname over de hele groep met 3% (absolute risicoreductie: van 9,7% opnamen in de controlegroep naar 6,8% in de interventiegroep). Dat maakt dat 33 patiënten moeten worden behandeld om één ziekenhuisopname te voorkomen (=number needed to treat of NNT).Het middel is mutageen (het induceert fouten in het erfelijke materiaal van het virus) en mag niet gebruikt worden bij kinderen of zwangere vrouwen.Paxlovid werd uitgetest bij 2.246 hoogrisicopatiënten (ook vooral obese patiënten en alweer weinig bejaarden).Het verminderde het risico van ziekenhuisopname voor de hele groep met 5,6% (van 6, 3% naar 0,8%), wat een NNT geeft van 18.De rol van ritonavir is om de afbraak te vertragen van nirmatrelvir. Maar het middel heeft hetzelfde effect voor tal van andere stoffen. De behandelend arts moet dus erg bedacht zijn op mogelijke interferentie met de andere medicatie die de patiënt krijgt.De trials van Lagrevio en Paxlovid liepen toen er nog geen sprake was van de Omikron-variant. Het is niet bekend wat voor rol de variatie speelt, al gaat het hier om antivirale middelen en niet om vaccins.In ieder geval, zal de introductie van beide middelen in de eerste lijn starten met een experimenteel onderzoek. Voor Paxlovid moeten de details daarvan nog worden uitgewerkt.Voor Lagrevio is het de bedoeling dat men de lopende Camostat-studie van Epi-Centre uitbreidt met een derde arm. Dit gerandomiseerde onderzoek zou starten in maart. Daarnaast zou men dit middel wel al dadelijk inzetten in de woonzorgcentra bij uitbraken met covid.Deze trials moeten aanvullende informatie verschaffen over de werkzaamheid van de middelen in een real world-setting, voor bredere groepen van de bevolking - zoals ouderen - die ook infectie opliepen met de Omikron-variant.De adviezen van de Taskforce Therapeutics - en de gegevens over de verschillende middelen die in overweging worden genomen, vindt men terug op de website van het KCE.