...

Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 335 patiënten van 8 tot 23 jaar (gemiddelde leeftijd 15 jaar) die binnen drie weken na een craniaal trauma werden gerekruteerd (van wie 19% met bewustzijnsverlies en 37% met geheugenverlies op het ogenblik van het ongeval) en die regelmatig waren gevolgd tot volledige genezing. Bij elke visite in het Boston Children's Hospital gaven de patiënten informatie over hun gemiddelde niveau van cognitieve activiteit sinds de vorige visite, en die activiteit werd geëvalueerd op een 5 puntenschaal. Parallel daarmee moesten ze hun symptomen beschrijven. De gemiddelde hersteltijd werd geraamd op 43 dagen. Maar de helft van de patiënten die geen "cognitieve rust" hadden genomen, had meer dan drie maanden nodig om volledig te herstellen. De patiënten die hun intellectuele activiteit hadden verminderd, waren allemaal hersteld in minder dan 100 dagen, de meesten al na een paar maanden. De auteurs van de studie leggen uit dat de hersenen na een schok van het hoofd uitgeput zijn en willen rusten. De neuronen hebben dan alle beschikbare energie nodig om te kunnen herstellen. Als ze te veel worden belast, wordt het genezingsmechanisme onderbroken telkens als ze een taak vervullen. Daardoor duurt het langer om te genezen. (referentie: Pediatrics, 6 januari 2014, DOI: 10.1542/peds.2013-2125)