...

Niet-overdraagbare aandoeningen zoals arteriële hypertensie, diabetes en hart- en vaataandoeningen wegen zwaar op de uitgaven voor de volksgezondheid. Op het congres in Algerije werd dan ook de alarmklok geluid. Zo is in een studie, die vorig jaar werd uitgevoerd bij 1.059 patiënten, aangetoond dat 32% van de populatie hoge bloeddruk heeft, 46% zwaarlijvig is, 16% aan diabetes lijdt en 14,7% een prediabetes vertoont. Bij meer dan de helft van de diabetespatiënten is de diagnose niet eens gesteld. Roken is overigens ook in die landen een groot probleem, meer nog dan in de geïndustrialiseerde wereld. Wat waar is voor Algerije, zal uiteraard ook zo zijn in de meeste landen van de derde wereld, die uiteraard niet dezelfde middelen hebben als westerse landen om die problemen aan te pakken.