...

Nieuwe gebruikers en bewoners met lichte tot matige cognitieve stoornissen of die beperkte hulp nodig hebben voor verplaatsingen, zouden hiervoor kwetsbaarder kunnen zijn. (referentie: Berry SD et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.3795)