...

Het eindrapport van de New Deal dat maandag 6 maart op de Nationale Commissie werd gepresenteerd, bevat wel interessante ideeën, zegt Bvas, maar er zijn nog te veel knelpunten. Het geheel overtuigt dit artsensyndicaat niet.In het nieuwe organisatie- en financieringsmodel van de New Deal, dat vanaf volgend jaar naast de twee huidige systemen zal bestaan, zullen huisartsen voor 40 tot 45% per capita betaald worden, voor 40 tot 45% per prestatie en voor 10 tot 15% via de premies voor praktijkondersteuning, kwaliteit en beschikbaarheid.De Bvas-delegatie wees tijdens de Nationale Commissie al meteen op een aantal knelpunten.Huisartsen die vrijwillig naar het nieuwe financieringsmodel overschakelen moeten er niet een deel van hun inkomen bij inschieten. Bvas vraagt sluitende garanties dat "alle financieringsmodellen budgettair evenwaardig zullen zijn".Daarom vraagt Bvas zich ook af waarom er alleen voor huisartsen die in de New Deal treden nieuwe premies voor de praktijkondersteuning zouden krijgen.Het dringt erop aan dat de mogelijke financiering voor een praktijkassistent, -verpleegkundige of -manager er ook komt voor huisartsen in het prestatiegebonden model.Verder kan het volgens de Bvas niet door de beugel dat "de New Deal alleen openstaat voor geconventioneerde huisartsen".Het ziet daarin een maneuver van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Omdat hij de notie van 'deconventie' niet zomaar kan afschaffen, dirigeert hij de artsen met zachte dwang in de richting van een gedwongen conventionering."Bvas vraagt dat de New Deal ook open staat voor niet-geconventioneerde artsen.