...

"Maar twee derde van het aantal artsen dat vorige keer deelnam aan de artsenverkiezingen, bracht dit jaar zijn stem uit", zo weet Moens. In 2014 brachten 17.400 artsen hun stem uit, waarmee de participatiegraad toen 37,54% bedroeg, lezen we op de website van het Riziv. In 1998 namen 26.414 artsen deel, wat toen 70,66% was van het aantal stemgerechtigden.De technische problemen waren bij deze verkiezingen legio, en dat helpt volgens dokter Moens de lage deelname toch voor een stuk te verklaren. Er was de bug. De 440 stemmen die de eerste drie dagen al waren uitgebracht, werden ongeldig verklaard. De meesten van die artsen konden hun stem niet meer opnieuw uitbrengen.Maar ook nadien bleven technische problemen de kop opsteken. Moens kreeg tientallen meldingen, zegt hij. Een arts die goed vertrouwd is met elektronische systemen, merkte dat hij pas kon stemmen als hij alle cookies uit zijn browser verwijderde, vertelt hij. Maar veel artsen, zelfs als ze horen dat dat kan helpen, weten niet eens hoe ze dat moeten doen. Juist hoeveel moeite gaat een arts doen?Dan was er ook Bpost die blijkbaar nogal wat tokens verloren liet gaan. "Het aantal artsen dat nooit een token kreeg kun je niet verwaarlozen", zegt Moens. "En het Riziv weigerde iedereen die niet de eerste dagen had ingelogd op MyRiziv, een nieuw token toe te sturen."Dokter Moens vertelt ook dat, toen hij maandagavond 2 juli nog eens ging kijken in de MyRiziv-toepassing, hij daar nog steeds zag staan dat een stem uitbrengen maar mogelijk was tot 26 juni. (De webtoepassing zou wel om middernacht precies de stemprocedures hebben afgesloten.)"Welke houding we zullen aannemen over de lage opkomst, moeten we nu bekijken. Bvas heeft een sterke campagne gevoerd. En ook onze 'concullega's' hebben hard hun best gedaan", besluit MoensWoensdag 4 juli in de vroege namiddag zou de definitieve uitslag bekend zijn. We weten dan hoe de geldig uitgebrachte stemmen verdeeld zullen zijn over de drie syndicaten.Hoewel over de lage opkomst blijkbaar nog wel een hartig woordje zal gepraat worden, vernamen we ook dat de artsensyndicaten op de Nationale Commissie hebben afgesproken de problemen niet aan te wenden om de uitslag zelf te betwisten.