...

Negen nieuwe innoverende projecten komen in aanmerking voor subsidie door Flanders' Care. De projecten zitten grotendeels in de sfeer van thuiszorg en moderne ICT-toepassingen. De Vlaamse overheid trekt daar 1,5 miljoen voor uit.Deze innoverende projecten sluiten aan bij Vlaamse bevoegdheden over preventie en, thuiszorg - doorgaans chronische zorg. Ze gaan vaak over gegevensdeling of andere ICT-toepassingen. Ze brengen partners samen uit de gezondheidsheidssector en industrie. De bedoeling is om waardevolle toepassingen sneller bij de zorgbehoevende te brengen, maar er ook een toegang voor te creëren op de internationale markt.Evidence basedDe projecten moeten aan bepaalde criteria beantwoorden, onderstreept minister Vandeurzen. "Een product of een dienst die je op de markt wil brengen, moet je wetenschappelijk kunnen onderbouwen. De kans om dat te doen is niet altijd aanwezig, en daarom juist zijn deze demonstratieprojecten heel belangrijk." "Elk van de geselecteerde projecten heeft voldoende kritische massa om in een reële omgeving getest te kunnen worden. Voldoende participerende patiënten, met een controlegroep daarnaast", vult hij aan.Dr. Ann Van den Bruel - huisarts en tegenwoordig ook docente EBM aan de University of Oxford - begeleidde een aantal van de vorige projecten van Flanders' Care. Ze onderstreept dat het tegenwoordig niet meer voldoende is om aan te tonen dat een product of een toepassing in theorie werkt. "Je moet kunnen aantonen dat je er meer gezondheid en meer kwaliteit van leven mee koopt voor de eindgebruiker." Voor een product is het tegenwoordig wel degelijk belangrijker dat er een goed onderzoeksprotocol achter zit, veeleer dan dat het gepromoot wordt door een of andere eminente expert, zo stelt ze.Voor minister-president Kris Peeters gaat het bij Flanders' Care - een onderdeel van Vlaanderen in Actie - ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen: "Rendabele businessmodellen zijn eigen aan het ondernemerschap. Rendabiliteit is ook een conditio sine qua non voor een kwaliteitsvolle zorg. Zorg en ondernemerschap kunnen samen heel wat toegevoegde waarde creëren."Vele kandidaten Op de tweede oproep van Flanders' Care gingen 29 projecten in waarvan er zeven werden geselecteerd. Zij kunnen een subsidie krijgen van maximum 200.000 euro. Op de derde oproep - waarbij het dossier alleen mocht ingediend worden door een 'zorgactor', niet noodzakelijk in combinatie met een onderneming - gingen nog 17 projecten in, waarvan er twee werden geselecteerd. Zij kregen samen nog 188.500 euro steun.De projecten gaan vaak om telemonitoring en telehealth, elektronische ondersteuning van en gegevensdeling in de thuiszorg. Een project ontwikkelt elektronische -aansturingssystemen voor personen met ALS. Een project met Janssens Pharmaceutica ontwikkelt 'serious gaming' voor ADHD-patiëntjes: computerspelletjes met psychotherapeutische waarde.