...

Het voorstel is een initiatief van Pia Dijkstra (D66). Door de wet, die nu dus in de Senaat (Eerste Kamer) ligt, zouden mensen die zelf geen actieve keuze voor of tegen donorschap aangeven, in het donorregister opgenomen worden als iemand die geen bezwaar heeft. Daarmee komt Nederland op de Belgische lijn. Sinds 1986 is iedereen in België volgens de wet kandidaat-donor.De Senaat (Eerste Kamer) in Nederland beraadt zich al meer dan een jaar over het voorstel. Kern van het debat is de keuze tussen de levens van mensen en het zelfbeschikkingsrecht.Volgende week dinsdag wordt er gestemd. Met de partijen is afgesproken dat de senatoren zich daarbij niet aan het fractiestandpunt moeten houden. Omdat de nieuwe wet op de donorregistratie over de integriteit van het menselijk lichaam gaat, kunnen alle senatoren voor zichzelf bepalen of zij voor of tegen zijn.Dat principe gold destijds ook in de Tweede Kamer. Daar werd het -- nog onder Rutte II -- met één stem verschil (75-74) aangenomen. Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren kwam te laat om tegen te kunnen stemmen. Was hij wel op tijd geweest, dan had het voorstel de Eerste Kamer niet gehaald.Als de Senaat volgende week voor stemt, dan kan de wet er in de zomer van 2020 doorkomen.