...

"Binnenkort komen er verkiezingen. Daarna komt er een regering lopende zaken en krijg je niets meer gedaan", vertelt Thomas Gevaert (ASBB/Kartel). "Voor de huisartsen zijn er eindelijk een aantal zaken geregeld. Ook voor een aantal van onze speerpunten loopt het overleg om nog zoveel mogelijk punten uit het actuele akkoord artsen-ziekenfondsen te verwezenlijken."Op de Nationale Commissie lagen maandag 18 maart ook de eerste cijfers over de toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen op tafel. Het Riziv wil bepaalde borstkankerzorg alleen nog in erkende centra terugbetalen, maar op deze voorstellen kwam er wel kritiek.Voorstel van 16 miljoenIn het akkoord 2022-2023 was een bedrag van 16,7 miljoen ingeschreven om de aanwerving van ondersteunend personeel in huisartsenpraktijken te faciliteren. "Een mooi bedrag maar er is vooral voor gekozen om het in te zetten op een manier dat het ook iets uitmaakt in de praktijk", stelt Marieke Geijsels (AADM/Domus Medica)."Praktijken die een eerste medewerker aantrekken - een secretariaatsmedewerker, een verpleegkundige of, binnenkort,een praktijkassistent - zullen een subsidie kunnen krijgen voor infrastructuurkosten die daaraan verbonden zijn: de inrichting van een lokaal, de IT-uitrusting, enzovoort. Praktijken die al medewerkers hebben, kunnen een bedrag krijgen voor het management van dat personeel. Dat gaat van de administratie tot het opstellen van protocollen om de samenwerking af te stemmen.""Solo-, netwerk- en groepspraktijken kunnen de subsidies vragen - zowel praktijken in de prestatiegeneeskunde als in het forfaitaire systeem. De subsidies kunnen tevens gevraagd worden voor zelfstandige verpleegkundigen of bijvoorbeeld een verpleegkundige van het Witgele Kruis die enkele uren in de praktijk komt werken: vaccinaties, bloed afnemen, diabeteszorg,... .""Vele praktijken zitten te wachten op een extra duwtje in de rug. Het is moeilijk om nog extra krachten te vinden, vooral ook om een nieuwe huisarts aan te trekken. Jonge huisartsen gaan bovendien het liefst werken in praktijken waar er ondersteuning is. Praktijken met meer artsen kunnen makkelijker de kosten van de ondersteuning dragen. Maar zo dreigt er een vicieuze cirkel te ontstaan van huisartsen die hun praktijk willen uitbreiden maar de middelen daartoe niet vinden. Dat hopen we toch voor een stuk te kunnen doorbreken.""Nadat het Verzekeringscomité zich op 25 maart zich heeft uitgesproken over dit voorstel, kan het dan naar de regering met de bedoeling dat dit nog voor de verkiezingen volledig wordt afgerond."BorstkankercentraEen andere belangrijk agendapunt was de borstkankerzorg. Een KCE-rapport onderzocht nog tamelijk recent de verschillen in de zorg voor borstkanker tussen de erkende en de niet-erkende centra. "Onder meer onze experts hadden toch wat vragen uit de conclusies die men uit de resultaten afleidt", stelt Johan Blanckaert (Bvas) "Men gebruikt het KCE-rapport nu om deze zorg ook te gaan concentreren - maar daar zie je dan toch een zeker bias in de interpretatie van de bevindingen.""De concentratie van de borstkankerzorg in de erkende centra heeft ruime repercussies. Zo zou ook de plastische chirurgie voor de borstreconstructie alleen in deze centra kunnen gebeuren", zo leerde Blanckaert."De minister haalde onlangs het Prinses Maxima Centra in Utrecht aan als voorbeeld voor zorgconcentratie. Dat betreft een supergespecialiseerd centrum voor kinderoncologie - een dedicated factory die ook alleen maar deze zorg levert, voor andere zorg moeten Nederlandse patiëntjes in andere ziekenhuizen terecht. Dat is toch wel verschillend van de zorgconcentratie die men in ons land doorvoert. Hier bevinden deze gespecialiseerde diensten waar de overheid bepaalde zorg wil concentreren zich in grote ziekenhuizen die zich niet specifiek toeleggen op deze specialisatie maar ook alle andere zorg blijven aanbieden. De zorgconcentratie maakt dan dat grote ziekenhuizen nog groter worden. De minister licht hier wellicht een tip van de sluier op: een agenda van de overheid om per provincie ziekenhuismastodonten te creëren.""De concentratie van de zorg heeft grote gevolgen. Het voorbeeld dat de minister aanhaalt in Nederland, is niet representatief voor hoe het in België werkt. Hier dreigen vele ziekenhuizen er de dupe van te worden."ConventiecijfersHet Riziv maakte al de eerste cijfers bekend over de toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025. "De Commissie was het erover eens om deze cijfers nog verder in detail te analyseren", aldus dr. Geijsels."Vroeger was er al enige verfijning door ook het percentage te berekenen voor artsen die geaccrediteerd zijn", stelt dokter Blanckaert. "Die resultaten hebben we nu nog niet gekregen. Wel kregen we een preview te zien over de leeftijdsverdeling van de toetredingspercentage. Daar blijkt uit dat artsen die het akkoord opzeggen vooral in de middenste leeftijdsgroep zitten - zeg maar tussen de 40 en de 50 jaar oud. "Voor de huisartsen bijvoorbeeld berekent men een zeer groot toetredingspercentage - maar dat is dan wel op een totaal van 24.000 huisartsen. Op andere momenten vertelt men ons dat er een tekort is van huisartsen, omdat er maar 12.000 ook actief zijn. Wie zijn die andere 12.000 huisartsen, wat doen die, waar zitten die?"Het is goed dat het Riziv bereid is deze cijfers nu grondiger te bekijken, vindt Blanckaert. "Een voorstel is bijvoorbeeld het aantal toetredingen af te wegen tegen het aantal artsen dat in aanmerking komt voor de Riziv-premie (sociaal statuut). Dat sluit artsen uit die klinisch niet actief zijn, of die intussen met pensioen zijn.""Een lage conventionering zie je vooral bij specialisten die buiten het ziekenhuis actief zijn. Het is ook deze groep die het hardst getroffen wordt door de maatregelen van de regering om ereloonsupplementen voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming geleidelijk te verbieden."Beroertezorg"De tekst over de verstrekking van percutane interventionele trombectomie is ook rond geraakt, zodat het nieuwe KB daarover nu kan worden goedgekeurd", meldt Blanckaert. "De volgende stap is de erkenning van de centra die met deze nomenclatuur aan de slag kunnen gaan. In Vlaanderen moet daar nu een nieuw decreet over komen."Het vorige decreet over de erkenning van S2-centra voor beroertezorg werd vernietigd - eindelijk zal dus de organisatie van deze zorg in ons land geregeld kunnen worden. Volgens dr Gevaert is er in het KB een overgangsregeling ingebouwd. Normaal zijn het alleen interventieradiologen die bevoegd zijn voor deze ingreep. "Maar er zijn ook enkele neurologen die deze expertise hebben opgebouwd. Er is een compromis gevonden zodat zij niet onmiddellijk uit de boot vallen."