...

Het statuut voor artsen die maar gedeeltelijk tot het akkoord toetreden, of voor artsen die alleen de verlaagde activiteitsdrempel halen, bedraagt 2.330,95 euro in 2019.Kartel-voorzitter Reinier Hueting vindt het godgeklaagd dat er nog steeds geen oplossing gevonden is voor gepensioneerde artsen die nog steeds professioneel actief zijn en tot het akkoord toetreden: "Je mocht beter verwachten van een minister volksgezondheid en sociale zekerheid, en een minister voor pensioenen die beiden huisarts zijn."BVAS-voorzitter Marc Moens heeft goed nieuws voor psychiaters die actief zijn in de artikel 107-projecten. Ze worden voor hun prestaties binnen de 107-netwerken niet rechtstreeks vergoed door het Riziv. De financiering gebeurt via de ziekenhuizen. Daardoor halen deze artsen de activiteitsdrempel voor hun specialisme (minstens voor 25.000 euro door het Riziv terugbetaalde verrichtingen) mogelijk niet.Wanneer ze 13 u. per week presteren voor activiteiten die normaal door het Riziv worden terugbetaald, zouden ze ook recht krijgen op een volledig sociaal statuut - zo vernam Marc Moens tijdens de vergadering.Er wordt binnen het Riziv overigens een discussie gevoerd over de harmonisering van de 'sociale statuten' voor de verschillende zorgberoepen, meldt de voorman van Bvas. De principes achter het systeem moeten uniformer worden.Andere onderwerpen die op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een week geleden ter sprake kwamen, waren de publicatie van de gegevens over praktijkvariatie (waarover we u in Artsenkrant meer brengen), de vergoeding voor stagebegeleiders die vanaf 2019 per aso zal worden toegekend, en de cijfers over de Riziv-uitgaven in 2018.