...

De interministeriële conferentie moet een governancemodel voor de 'roadmap-eHealth' uitwerken. Het is daar stil over, maar naar verluidt is men er wel mee bezig. In maart zouden al concretere teksten op tafel liggen.Op de Ronde Tafel over 'De informatisering van de gezondheidszorg' op 20 december werd een actieplan voorgesteld. Dat somt de concrete actiepunten op die moeten leiden tot een ontplooiing van eHealth in België.De roadmap of het actieplan wordt verder besproken op de Interministeriële Conferentie. Die kwam het laatst samen op 28 januari jongstleden. Hoe verlopen de besprekingen? We konden de vraag kort voorleggen aan Vlaams Volksgezondheidsminister Vandeurzen."Op de agenda van het IMC staat het opstellen van een governancemodel voor eHealth. Uiteindelijk moet dat uitmonden in een samenwerkingsakkoord daarover, zoals dat is afgesproken voor de zesde staatshervorming. Op de volgende IMC in maart zullen we bekijken of we al een politiek akkoord kunnen bereiken over de structuren voor die governance. We zullen proberen de grote lijnen ervan vast te leggen. De formele teksten voor het Samenwerkingsakkoord zullen ten slotte de goedkeuring moeten krijgen van de verschillende parlementen", aldus Jo Vandeurzen.