...

Europa is het continent met de zwaarste alcoholproblemen. In sommige landen bedraagt het niveau 2,5-maal het wereldwijde gemiddelde. De vertegenwoordigers herinneren eraan dat te veel alcohol risicofactor nummer één is voor een slechte gezondheid en voortijdig overlijden bij mensen van 25-29 jaar. De kosten als gevolg van alcoholabusus worden in Europa geraamd op 156 miljard euro per jaar. In tijden dat zowat overal budgettaire beperkingen worden opgelegd, is dat een enorm bedrag. Bovendien treft die plaag vooral armere mensen. "Een prijsverhoging van alcohol zal niet snel het alcoholmisbruik wegwerken, maar zal toch helpen om sommigen ervan te weerhouden grote hoeveelheden sterkedrank voor een lagere prijs te kopen, wat schadelijk is voor hun gezondheid", onderstreept Monika Kosi?ska, secretaris-generaal van de European Public Health Alliance (EPHA). En de beleidsmensen betogen dat een minimumprijs per alcoholeenheid ertoe zou bijdragen om alcoholabusus en de complicaties ervan tegen te gaan. Schotland heeft als eerste regio ter wereld vorig jaar een dergelijke maatregel ingevoerd.