...

Niet verrassend is de onderbemanning van de zorg een van de belangrijkste conclusies en kopzorgen uit het eindrapport van Zorg aan Zet. "De personeelsnormen zijn veel te krap, er is schaarste aan zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt, te weinig jongeren kiezen voor een zorgberoep, er is steeds minder tijd voor warme zorg, ... Zorgen voor voldoende handen in de zorg is de uitdaging voor de komende jaren", zegt Margot Cloet. Dat valt volgens de gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro niet op te lossen met louter campagnes."Het zal ook een andere organisatie vergen van de zorgberoepen, alsook aandacht voor een goede work-life balance en de verloning van onze zorgmedewerkers."Ook preventie en de shift van genezen naar gezond houden staat bij burgers en zorgverleners hoog op het prioriteitenlijstje. Margot Cloet: "Het begint bij gezondheidsgeletterdheid. Verhoog de gezondheidskennis en zorgvaardigheden bij het brede publiek en begin daarmee van jongs af aan op school en in alle studierichtingen."Ander pleidooi uit het rapport is er eentje voor een lokaal ingebedde zorg. "Maak bijvoorbeeld van woonzorgcentra open huizen met een breed aanbod. Verbind professionele en informele zorg met elkaar zodat zorgvragers laagdrempelig toegang vinden tot zorg."Om deze hervormingen vorm te geven, zullen federale, gemeenschaps- en lokale overheden niet alleen ambitieus moeten zijn, maar vooral goed moeten samenwerken, meent Margot Cloet. "Nu zijn de bevoegdheden heel versnipperd en dat kan een serieuze rem op het systeem betekenen." Met het oog op een betere samenwerking, denkt Cloet aan het toekennen van incentives, bijvoorbeeld via de financiering van IT, alsook het afbouwen van regeltjes zodat federale en Vlaamse instellingen makkelijker samen kunnen werken.Met het eindrapport en bij uitbreiding de hele Zorg aan Zet-campagne hoopt Zorgnet-Icuro gezondheidszorg hoger op de verkiezingsagenda te krijgen - van zorg prioriteit nummer één te maken. Margot Cloet: "In het verleden hebben talloze bevragingen reeds aangetoond hoe sterk zorg en welzijn de mensen bezig houden. Een recente bevraging van VRTnews en de VRT-studiedienst bevestigt dit." Desondanks betreurt de zorgkoepel dat zorg geen "wervend" verkiezingsthema is. "Misschien vinden politici het vanzelfsprekend dat alles loopt zoals het moet. We vragen hen: laat onze bevolking en zorgverleners niet in de steek", zegt Cloet.